Deň úcty k starším

Na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého bol dňa 26. októbra 2017 tradično- netradičný Deň úcty k starším. Tradičný […]

celý článok »

Dar učebných pomôcok

Dňa 26.10. 2017 , v rámci slávnostného otvorenia výstavy STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA prevzali zástupcovia našej školy , riaditeľka školy , […]

celý článok »