Slnečný a úspešný deň – Deň detí

Po určitom čase sa Deň detí uskutočnil v športovom areáli. Stalo sa tak 3. júna 2017 za krásneho teplého až horúceho slnečného počasia. Deň detí, ktorého hlavným organizátorom bola Obec Pobedim v spolupráci so školou, spoločenskými a športovými organizáciami, s podporou miestnych firiem a podnikateľov a dobrovoľníkov za začal po skončení okresnej súťaže hasičov a konkrétne po odovzdávaní diplomov úspešným hasičským družstvám. V závere tohto aktu sa účastníci súťaže a Dňa detí nestačili diviť, keď nečakaný vzdušný vír zdvihol plachtu obchodu s cenami pre deti a porozhadzoval nachystané odmeny ceny pre súťažiacich a igelitové sáčky zdvihol do úctyhodnej výšky. Ako sa vzdušný vír zdvihol tak aj sa utíšil a po tanečnom vystúpení žiakov, príhovore žiačky školy a starostu obce Mgr. Martina Lednického mohol očakávaný Deň detí začať. Jeho súčasťou boli súťaže detí ako napríklad skákanie vo vreci, prenášanie vody, kop na bránku a ďalšie. Súťažiaci so získanými bodmi sa náhlili do tzv. obchodu aby si vyzdvihli skutočne kvalitné odmeny za svoje výkony. Účastníci akcie si mohli pozrieť ukážky skupiny bojových umení, zoznámili sa s prácou polície a sladkou odmenou pre deti bola zmrzlina. V západnej časti areálu boli postavené stánky školy kde sa ponúkali ryby, nápoje, výrobky žiakov, maľovanie na tvár, slané a sladké suché pečivo. Pre deti boli k dispozícii džúsy, párok v rožku a pre smädných pramenitá voda. Deti potešila i veľká nafukovacia šmýkačka s hasičským autom a vedľa zase domček na skákanie. Ďalší domček bol na trávniku ihriska a nechýbal ani malý bazén s loptičkami. Záver patril pokusu o pobedimský rekord v počte tancujúcich najskôr žiakov a potom po výzve Mgr. Jely Košútovej i účastníkov podujatia. Úplný záver patril znova hasičom, ktorí vytvorili pre deti penu.

Vďaka patrí všetkým , ktorí sa na príprave a realizovaní Dňa detí podieľali a to zvukárovi Ivanovi Pätnickému, kolektívu kuchyne, občerstvenia, rodičom ZRPŠ pri ZŠ Pobedim. členkám Sokol Pobedim, učiteľom školy, najmä Mgr. Jele Košútovej a samozrejme priamemu organizátorovi úspešného Dňa detí starostovi obce Mgr. Martinovi Lednickému. Myslíme si, že spokojnosť bola u všetkých účastníkov, najmä u detí, veď pri nich bola táto športovom – spoločenská akcia určená.

I. Pastorek