Deň narcisov na škole

I keď sme článok o Dni narcisov už zverejnili, rovnako ako i fotografie, teraz po mesiaci približujeme priebeh tejto humánnej akcie na našej škole. Už podľa počtu účastníkov a ich angažovanosťou je zrejmé, že Deň narcisov na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého Pobedim bol úspešný a prispel tiež k nedávnemu oceneniu dobrovoľníkov.