Deň učiteľov 2018

Z príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 5. apríla 2018 v obradnej sieni obce najskôr stretli učitelia, pracovníci školy a hostia na prijatí starostom obce Mgr. Martinom Lednickým.. Po tejto slávnosti nasledovalo Uvítanie detí do života obce Pobedim.

Slávnosť Dňa učiteľov sa začala kultúrnym programom žiakov školy a pokračovala slávnostným príhovorom starostu obce. Vo svojom príhovore Mgr. M. Lednický pripomenul dôležitosti školy pre ďalší rozvoj osobnosti a nezastupiteľnú úlohu učiteľov ako aj ďalších pracovníkov školy, ktorí sa starajú u chod školského zariadenia. Predseda komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Ivan Pastorek vo svojom vstupe pripomenul úspechy školy a zásadný podiel školy na kultúrnom živote obce. Prítomní sa po príhovoroch podpísali do pamätnej knihy obce a prijali osobné blahoželanie a poďakovanie od starostu obce. Za výchovu a vzdelávanie poďakovali i žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny program a odovzdali učiteľom a pracovníkom školy ďakovné listy. Záverom moderátorka akcie Vladimíra Žitňanská taktiež vyjadrila poďakovanie všetkým, ktorí sa starajú o vzdelanie našich detí.

I. Pastorek

Foto: Lucia Kameniarová