Deň učiteľov – 28. marec 2019. Foto: Lucia Kameniarová