Dobrovoľný odber krvi

Miestna skupina Slovenského červeného kríža v Pobedime organizuje dobrovoľný odber krvi.

Odber krvi sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 od 7,30 do 10,00 vo svadobke.