Dvadsiaty ročník darovania krvi v Pobedime

Dvadsiaty ročník darovania krvi v Pobedime

Pobedim patrí k menším obciam, a predsa sa tu podarilo niečo, či si zaslúži uznanie nás všetkých. Dobrovoľné darcovstvo krvi v našej obci oslávilo v tomto roku svoje 20. výročie. Dvadsať rokov organizujú členky Miestnej organizácie Červeného kríža v Pobedime spolu s Národnou transfúznou stanicou v Trenčíne dobrovoľný odber krvi. Mobilná jednotka NTS k nám prichádza dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Do Viacúčelového zariadenia obce – Svadobky prišlo 14. marca 2017 osláviť toto malé jubileum 36 darcov rôznych vekových skupín. Medzi nimi i niekoľko manželských párov. V tvárach niektorých bolo vidieť menšie napätie, veď dať si zobrať krv prišli po prvýkrát. Šesť mladých ľudí Mário Ďuricha, Michal Žitňanský, Katarína Piškulová, Denisa Galová, Tomáš Jakubašek a Stanislav Šnajdar si odnášali titul „prvodarca“ a novú skúsenosť. Medzi tými, ktorí chodia pravidelne, bol i starosta obce Mgr. Martin Lednický, zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru v Pobedime na čele so svojim predsedom Martinom Piškulom i ďalší obyvatelia Bašoviec, Podolia, Čachtíc, Nového Mesta nad Váhom, Hornej Stredy, Banky a samozrejme Pobedima. Mnohí z nich sú niekoľkonásobní darcovia bez nároku na odmenu.

Členky Červeného kríža nezabúdajú ani na vychovávanie budúcich darcov. Do Svadobky prišli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy so svojimi pedagógmi. MUdr. Zuzana Martinková im pripravila prednášku o darcovstve a sestričky porozprávali o prístrojoch slúžiacich na odber.

Darovanie krvi v Pobedime sa dostalo do povedomia ľudí zo širokého okolia i domácich. V tento deň neváhajú prísť odovzdať to najcennejšie čo majú – svoju krv. Za to im patrí veľké poďakovanie od všetkých, ktorí z rôznych príčin nemôžu darovať krv, no najmä od tých, ktorých život doslova závisí od každej darovanej kvapky.

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová