Folklórna skupina Pobedimčan v Nitre

Aj tento rok sme dostali pozvanie od MAS Beckov – Čachtice – Tematín na účinkovanie v sprievodnom kultúrnom programe pre návštevníkov Národnej výstavy zvierat v Agrokomplexe Nitra. Návštevníkom Expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR sme v sobotu 19. augusta 2017 prezentovali pobedimský kroj a predviedli pripravený program.

Na prehliadku krojov sme si tento rok zvolili ženský a mužský sviatočný kroj i pracovný kroj mužský a mladých dievčat. Ženský sviatočný kroj predviedla Cilka Miklovičová a mužský sviatočný kroj Matej Palkovič. V pracovnom sa ukázala Andrejka Nedbalová a Marián Kopún. Jednotlivé časti krojov popisovala Eva Pogranová. Po módnej prehliadke krojov z Bošáce, Pobedima a ďalších a chvíľke voľna na prezlečenie, sme sa takmer v celej zostave predviedli divákom pásmom „Na senách“. Pódium akoby bolo pripravené pre naše vystúpenie. Veľké kulisy s fotografiou polí so senom úžasne dotvárali našu scénku. Veselé hovorené slovo, chytľavé pesničky a vtipná zápletka rozihrali žilky prizerajúcim sa, ktorí tlieskali v rytme piesní a smiali sa na replikách účinkujúcich. Povzbudivé slová po vystúpení nás presvedčili, že má význam zachovávať a prezentovať tradície Pobedima. DS Rozmarín z Bošáce, my a ďalší spríjemnili sobotné popoludnie všetkým, ktorí sa zastavili, aby počúvali piesne a preniesli sa do dôb dávno minulých.

Tretie nečakané vystúpenie FSk Pobedimčan už mimo sprievodného programu sa udialo pri stánku so sadbovými zemiakmi. Hovorí sa, že do tretice všetko dobré. Nám sa to potvrdilo. Minulý rok sme sa na AX spoznali s úžasnými ľuďmi z firmy, ktorá sa venuje zemiakom. A predstavte si, majiteľ i ostatní nás už čakali. Znova sme si spolu zaspievali, porozprávali, dievčatá sa pofotili so zemiakmi nesúce ich mená. A popri tom folklórnici, ktorí pestujú zemiaky, dostali mnoho skvelých rád. Ďakujeme a tešíme sa, že sa znova o rok stretneme.

Naše poďakovanie patrí tým, ktorí nás znova pozvali účinkovať na takom veľkom podujatí, ako je Národná výstava zvierat v Nitre.

Pásmo na senách (Foto: Eva Pogranová)

Prehliadka krojov (Foto: Veronika Slabá)

Eva Pogranová