Koronavírus – Opatrenia na zabránenie kriminality – seniori