FS Pobedimčan na Krojovanom Anna bále 2017

Mesiac júl je v  Piešťanoch každý rok veľmi zaujímavý. Že prečo? Pretože každoročne sa opakuje jedna veľmi pekná akcia – oslava obľúbeného mena Anna. Tento rok nebol výnimkou, a  tak kroky Piešťancov i  návštevníkov smerovali na Námestie slobody. Pod záštitou Občianskeho združenia Cesta pomoci Piešťany sa „Krojovaný Anna bál 2017“ stal znova súčasťou mesta. V  sobotu 29. júla 2017 na pripravenom pódiu ukázali svoje spevácke i  muzikantské umenie pozvané súbory. Ako prvá sa predstavila Folklórna skupina Pobedimčan. Námestím sa začali rozliehať piesne i  zvuk harmoniky. Andrejka Nedbalová, Cilka Miklovičová, Jozef Žitňanský, Oľga Klimová, Barborka Okienková, Matej Palkovič, Barborka Vavrová , Marek Mrekaj, Monika Kopúnová a  Radka Maličková to bola zostava, ktorá zo svojho repertoáru vybrala piesne žartovné i clivé, niektoré boli pre publikum neznáme. Sólo Radky Malíčkovej a  dueto zaspievané vedúcou FS Andrejkou Nedbalovou s  Monikou Kopúnovou zožalo veľmi silný potlesk. Aj keď sme neboli v  kompletnej zostave, mnohých každoročných návštevníkov i  samotných usporiadateľov prekvapilo, ako sme sa „omladili“. Tradične sa predstavili aj Modrovanky – Krojovanky z  Modrovej. Po nich vystúpila  FSk Povoja z  Piešťan a  hlavný program uzatvorila mužský FS Furmaňe z  Trebišova (účastník TV Šláger), všetky s  hudobným doprovodom.

Program pokračoval sprievodom z  Námestia Slobody za rezkých tónov muzikantov Vavrineckej 3-ky z  Kočína – Lančára na Winterovu ulicu. Krojovaní účastníci vytvorili kolečko, do ktorého vtiahli prizerajúcich sa divákov, a  riadne ich vyzvŕtali. Druhé kolečko bolo pri fontáne Páv. Účinkujúcich už nedočkavo čakali pred reštauráciou Mestská záhrada (bývalý mliečny bar) ďalší milovníci ľudovej hudby a  piesne. Tu sa folklórne skupiny predviedli druhýkrát. Pred vystúpením ich organizátori krátko predstavili . Kto chcel, tak si znova mohol pri voľnej zábave zatancovať i  zaspievať. Nasledovalo žrebovanie bohatej tomboly. Získať takmer 80 cien do tomboly, dalo usporiadateľom určite zabrať.

Aj tento rok patrí veľké poďakovanie organizátorom nielen za to, že pomáhajú iným tak, ako to majú vo svojom názve, ale aj za to, že sa snažia ukázať cez pozvaných hostí, aká je slovenská pieseň krásna. Ak je ešte k  tomu sprevádzaná zvukom hudobných nástrojov ako sú harmonika, husličky, ozembuch či iné, je to naozaj krásne. Pridajte k  tomu zmes krojov hýriacich farbami a  máme niečo, na čo môžeme byť právom hrdí. A  nielen zahraniční hostia si odnášajú domov krásny zážitok z  Anna Bálu 2017 zachytený aj vo fotoaparátoch či kamerách. Niektorí aj s  otázkou: „A bude aj na budúci rok?“. Veríme, že áno.

Text a foto : Eva Pogranová