Neúradné dni na obecnom úrade

Obecný úrad v Pobedime oznamuje, že od 27. decembra 2017 do 5. januára 2018 sú na obecnom úrade neúradné hodiny.