Núdzový stav, opatrenia obecného úradu / uzavretie, kontakt /

Oznamujeme občanom, že z dôvodu výnimočného stavu a zákazu vychádzania bude Obecný úrad v Pobedime pre verejnosť zatvorený do 24.1.2021.

V nevyhnutných prípadoch môžete kontaktovať zamestnancov OcÚ Pobedim na t na čísle 032/7794173 alebo 0902793441.