Oprava kalendára vývozu papiera

V časti Občan – Zber druhotných surovín bol zverejnený opravený Kalendár vývozu papiera na I. polrok 2019.