Oslava svätého Floriána

??????????????????????????????V Pobedime, v časti zvanej Kút, je jedna nenápadná socha svätca, ktorý z toho miesta chráni počas roka naše rodiny pred pohromami. Tým svätcom je sv. Florián, ktorý bol v týchto dňoch často spomínaný. Aj pobedimskí hasiči, spolu s pánom farárom a veriacimi, si 8. 5. 2016 pripomenuli jeho pamiatku svätou omšou a pobožnosťou pri soche svätca. Zúčastnení si vypočuli prejav, ktorý v krátkosti opísal udalosti, za ktoré bol Florián uznaný za svätého. Potom modlitbou si veriaci vyprosovali jeho ochranu v akomkoľvek čase. Tá je najmä potrebná pre hasičov, ktorý zachraňujú životy, pretože vtedy nemajú ďaleko od toho obetovať ten svoj.
Starosta obce Bc. Martin Lednický v prejave poďakoval členom za ich zásahovú činnosť, ktorú vykonávajú v obci, ale aj v okolí a tým šíria dobré meno obce. I pán farár JCLic. Ľuboš Tvrdý, na konci omše, vrelo poďakoval členom DHZ Pobedim, za ich pomoc pri slúžení kresťanských sviatkov.
Prosme svätého Floriána, aby sa každému z nás vryli do srdca slová „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“.
Ing. Matej Palkovič
tajomník DHZ Pobedim

Foto: viď Fotogaléria, autor foto: Eva Pogranová