Pobedimské hody 2018 – akcie v Roľníckom dome

Hody 2018 – Roľnícky dom – Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Súčasťou Pobedimských hodov 2018 boli tiež akcie v Roľníckom dome nazvané Jesenné slávnosti v Roľníckom dome ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vo vnútornom dvore a v bývalom hospodárskom trakte boli výstavy ovocia a zeleniny žiakov základnej školy a sčasti i členov organizácie záhradkárov. Výstavy boli doplnené kvetinovou výzdobou a zaujímavou a peknou stavbou maštale a postavami roľníkov. Kvetinovú výzdobu pripravili dobrovoľníčky a stavbu s postavami žiaci základnej školy, podobne ako v prípade výstavy v hospodárskom trakte, za pomoci pedagógov školy. V čase hodov a v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva boli sprístupnené expozície domu a vo vonkajšom dvore sa konal koncert dychovej hudby v podaní súboru Inovčanka.

Výstavné akcie v Roľníckom dome boli slávnostne otvorené v sobotu 29. septembra s príhovormi starostu obce Martina Lednického, Mgr. Ivana Pastoreka a správcu farnosti vdp. Ľuboša Tvrdého, ktorý výstavu a výzdobu domu posvätil.

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranový, I. Pastorek