Pobedimské hody 2018 – Hodová sv. omša v krojoch

Duchovným vrcholom hodov bola slávnostná sv. omša na ktorej sa mnohí Pobedimčania, tak ako v minulých rokoch, zúčastnili v pobedimských krojoch.

Foto: Eva Pogranová