Pobedimské hody 2018 – Prehliadka výstavy Spolu i samostatne

Výstava Spolu i samostatne bola sprístupnená v dňoch 29.-30. septembra v obecnom účelovom zariadení / svadobke/. V pondelok 1. októbra si prezreli výstavu žiaci 2. stupňa základnej školy s lektorským výkladom I. Pastoreka. 

Pobedimské hody výstižne zmapovala redaktorka Piešťanského týždňa Viera Dusíková, za čo ďakujeme.

Foto: I. Pastorek, E. Pogranová