Pobedimské hody 2018 – Slávnostné odovzdanie defibrilátora

V čase pobedimských hodov v nedeľu 30.septembra 2018 bol slávnostne odovzdaný predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom defibrilátor AED pre DHZO Pobedim. Defibrilátor je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.

Foto: Eva Pogranová