Pobedimské hody 2018 – vernisáž výstavy

Prvou akciou Pobedimských hodov 2018 bola vernisáž výstavy Spolu i samostatne dňa 27. septembra 2018. Na úvod výstavy žiačky školy zaspievali dve piesne a poslankyňa obecného zastupiteľstva Elena Žitnanská predniesla báseň Michala Mikloviča o Pobedime v období I. ČSR. Michal Miklovič, inak ujo E. Žitnanskej, padol v bojoch Slovenského národného povstania. Po kultúrnom úvode privítala hostí vernisáže moderátorka Vladimíra Žitnanská, ktorá pripomenula tradíciu hodových výstava. Vyzvala starostu obce k slávnostnému príhovoru a Mgr. Ivana Pastoreka, scenáristu výstavy, k sprievodnému slovu k výstave. Starosta obce Mgr. Martin Lednický zdôraznil fakt, že výstava sa koná z príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky a 25. výročia Slovenskej republiky. Mgr. I Pastorek upozornil na tematické celky výstavy, priblížil niektoré exponáty výstavy a zdôraznil aspekt vzájomnosti Slovákov a Čechov vystúpeniami pobedimských cvičeniek T.J. Sokol ženy na sokolských zletoch v Prahe. Výstižnými slovami moderátorka V. Žitnanská podčiarkla históriu oboch národov, ktoré sa neodcudzili ani po rozdelení a vznikom samostatných štátov. V. Žitnanaská v závere poďakovala za účasť na vernisáži a pozvala prítomných na prehliadku výstavy.

Organizátorom výstavy bola Obec Pobedim, koncepciu výstavy spracoval Mgr. Ivan Pastorek, po stránke technickej spolupracoval Ing. Peter Kotleba a autorom ústredného panelu bola Zuzana Žitnanská

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová