Pobedimské sokolky v Prahe

Dňa 5. a 6. júla 2018 sa konal v Prahe XVI. všesokolský zlet 2018, na ktorom sme sa zúčastnili v počte 16 cvičeniek. So cťou sme reprezentovali Slovensko, Považskú sokolskú župu M. R. Štefánika a našu obec Pobedim.

Domáci i zahraniční cvičenci sa najskôr širokej verejnosti predstavili  sprievode. Centrom Prahy pochodovali v pestrých sokolských krojoch so zástavami, či v cvičebných úboroch. My sme v sprievode boli živou reklamou! Pobedim sme zviditeľnili šálom so slovenským znakom a názvom obce. Ľudia nás oslovovali s otázkou „Kde je ten Pobedim?“ Dokonca sa našli aj takí, ktorí Pobedim, alebo niekoho z Pobedima poznajú osobne. Po sprievode sa konala pre všetkých cvičencov sokolského zletu na Pražskom hrade v Chráme sv. Víta bohoslužba, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Zahájenie zletu bolo pre všetkých zúčastnených prekvapením. Po českej hymne nasledovala slovenská hymna a staršia generáciu ju spolu s nami odspievala. Cvičili sme v skladbe „Spolu“, ktorá bola uvedená v obidvoch zletových dňoch. Táto skladba niesla hlboké posolstvo: po 100 rokoch vzniku Československej obce sokolskej, keď už existujú dve samostatné republiky, sa stretávajú sokoli z obidvoch, pri spoločnom cvičení mužov a žien. Jej ústrednou myšlienkou sú „Stretnutia a rozchody“. Sprevádzala ju hudba, ktorá je obom národom blízka. Skladba sa nám vydarila, tribúny burácali, ľudia nám gratulovali. Na tvárach divákov boli slzy dojatia.

So svojim účinkovaním v Prahe sme veľmi spokojné,

– aj keď skúšky boli fyzicky a časovo náročné

– aj keď sme mali málo času na návštevu pražských pamiatok

– aj keď sme na hlavnej tribúne nevideli žiadneho zástupcu spoločenského života na Slovensku

(okrem českého premiéra Andreja Babiša)

– aj keď v slovenskej tlači sme o sokolskom zlete nenašli ani riadok, hoci zlet bol organizovaný v rámci

100. výročia osláv vzniku československého štátu!

A čo nás najviac potešilo?

– že sa s nami prišli rozlúčiť okrem našich blízkych aj všetci tí, ktorí nám úprimne fandia na čele so starostom obce a zaželať nám veľa zdaru.

A čo nás najviac prekvapilo?

– že sme mali také krásne privítanie, ktoré by nám mohol závidieť aj nejeden vrcholový športovec.

Pobedimské sokolky by na záver chceli poďakovať našej cvičiteľke Jarmile Mašánovej, ktorá nás na tento zlet precízne pripravila, rodinným príslušníkom za pochopenie, sponzorom: Obec Pobedim, Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice a FK 1925 Pobedim za podporu a svojim fanúšikom za blahoprajné SMS-ky.

O 6 rokov Praha dovidenia – docvičenia!

Mgr. Lenka Mitošinková
starostka TJ Sokol Pobedim – ženy

XVI. všesokolský zlet 2018 – videogaléria Českej televízie:
Tradičný slávnostný sprievod účastníkov  historickým centrom Prahy
I. program hromadných skladieb na štadióne Eden Aréna v Prahe
II. program hromadných skladieb na štadióne Eden Aréna v Prahe