Pobedimskí hasiči sú v najvyššej kategórii……

Obec Pobedim a DHZO Pobedim podali v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR žiadosť o zaradenie jednotky DHZO Pobedim do najvyššej kategórie a to A1.

Dňa 25.11.2020 vykonalo OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom tematickú kontrolu jednotky DHZO Pobedim, kde overovalo čas výjazdu jednotky, materiálno technické vybavenie a vykonávanie zdokonaľovacích príprav a výcvikov. Jednotka DHZO Pobedim prešla kontrolou bez chýb a dňa 21.12.2020 nám bolo doručené vyjadrenie, že Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín zaraduje jednotku DHZO Pobedim v zmysle §4 ods.1 až 3 a 6 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov do kategórie „A1“

Dobrovoľný hasičský zbor obce Pobedim sa týmto dostal prvý krát v histórii do najvyššej kategórii zaradenia dobrovoľných hasičov.

Martin Piškula – Veliteľ DHZO Pobedim