Koledníci sa zapojili do 24. ročníka Dobrej noviny

Neodmysliteľnou súčasťou vianočnej radosti, ktorá umocňuje narodenie Spasiteľa, sú koledy. Ich obsah prinášal a nanovo prináša do našich domovov vzácne posolstvo Božej lásky, dobra a pokoja. Takéto hrejivé posolstvo šírili svojim spevom sprevádzaným heligónkou aj vinšom pobedimskí koledníci spolu s pánom farárom JCLic. Ľubošom Tvrdým, Mgr. Veronikou Danišovou a Jozefom Sýkorom na sviatok sv. Štefana 26. 12. 2018. Po koledovaní pán farár požehnal príbytky navštívených rodín.

Dôkazom toho, že koledníci „oživili“ prejav dobra cez spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú pomoc, bola štedrosť navštívených domácností. Ich finančný darček pomôže napredovať rozvojovým projektom, vytvárajúcim podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Ján Feranec