Poďakovanie PaedDr Jarmile Gáborovej

Po viacročnom pôsobení ukončila PaedDr. Jarmila Gáborová pracovný pomer vo funkcii riaditeľky Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v Pobedime. V tejto súvislosti jej oficiálne poďakoval za záslužnú činnosť starosta obce Mgr. Martin Lednický. V obradnej sieni obecného úradu poďakovali PaedDr. J. Gáborovej a zaželali veľa úspechov na novom pôsobisku predseda komisie kultúry a školstva Mgr. Ivan Pastorek a Mgr. Jela Košútová, predsedkyňa Rady školy. Poďakovanie riaditeľke školy patrilo tiež na záver sv. omše konanej pri ukončení školského roku 2016/2017 v Kotole sv. Michala archanjela.

Foto: Lucia Kameniarová, Ivan Žitnanský