Postavenie mája, zachovávanie a obnova tradícií

Okrem postavenia mája pred svadobkou sa v obci objavil ešte jeden máj ako doklad uchovávania a obnovy tradícií, keď mládenec postavil máj pred domom svojej dievčine. Je len dobré, že uchovanie tradícií uskutočnil člen folklórnej skupiny, ktorá má cieľ práve uchovávanie a prezentovanie ľudových tradícií  v našej obci.