Historické medzníky a zaujímavosti Pobedima – prednáška

Obec Pobedim a Jednota dôchodcov v Pobedime zorganizovali dňa 18. apríla 2018 prednášku s historickou tematikou. Prednáška s názvom Historické medzníky a zaujímavosti Pobedima sa konala vo svadobke a prednášateľom bol Mgr. Ivan Pastorek, ktorému technickú pomoc poskytli Ivan Pätnický / ozvučenie / a Mgr. Jela Košútová. / prezentácia obrazového materiálu / Akcia sa konala za prítomnosti početných poslucháčov, ktorí si vypočuli časti z histórie našej obce. Konkrétne o osade z doby bronzovej, osídlení v dobe rímskej a o slovanskom osídlení, predovšetkým však o slovanskom hradisku z 1. tretiny 9. storočia. Z dejín Pobedima boli prezentované slovne a obrazom časti ako prvá písomná zmienka o obci, držba Pobedima Ctiborom zo Ctiboríc ako aj jeho darovanie Prepozitúre Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Vzťahmi medzi Pobedimom a prepozitúrou boli prezentované v ďalšej časti prednášky rovnako ako i materiály o historickom mlyne a prepoštskom majeri. Záver prednášky, ktorá bola spojená s premietaním obrazového dokumentačného materiálu patril otázkam prítomných.

Foto: Eva Pogranová.