Predvianočné stretnutie Jednoty dôchodcov

V podvečer 12. decembra 2018 sa zišli členovia Jednoty dôchodcov v Pobedime na Predvianočnom stretnutí. Prítomných vo svadobke s vianočnou výzdobou privítal predseda seniorskej organizácie Mgr. Ivan Pastorek. Členky organizácie priblížili prítomným predvianočné zvyky a slávenie Vianoc a štedrého večera v minulosti. Program oživili vianočné piesne speváckej skupiny a poetické slová z Malého princa od A. de Saint Exupéryho. Atmosféru štedrej večeri si pripomenuli členovia JDS modlitbou a piesňou Tichá noc, svätá noc. Pri prípitku si seniori priali veselé Vianoce a potom nasledovala chutná večera, občerstvenie s dobrotami pečenými a pripravenými tak členkami výboru JDS ako aj viacerými účastníkmi. Občerstvenie sa podávalo v príjemnej atmosfére predvianočného posedenia a účastníci stretnutia si domov odniesli príjemný zážitok a malý vianočný darček.

Ivan Pastorek

Foto: Eva Pogranová