Rozhodnutia o dani a poplatkoch

Obecný úrad oznamuje občanom, že v najbližších dňoch bude do domácností doručené rozhodnutie o daniach a poplatkoch za komunálny odpad za rok 2020. Rozhodnutia je možné uhradiť prevodom na účet, prostredníctvom internetbankingu , šekom na ktorejkoľvek pošte alebo úhradou do poklade obecného úradu. Taktiež bude zverejnený dátum, kedy bude možné v priestoroch jedálne KD Pobedim uvedené dane a poplatky uhradiť pracovníčkam Ocú.

Aby sme v tomto citlivom období ochránili zdravie Vás aj našich zamestnancov, prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení pri návšteve OcÚ pri prijímaní platieb.

– do priestorov jedálne vstupujte jednotlivo, postupne a len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej  vhodnej ochrany dýchacích ciest

– pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred obecným úradom

– udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným občanov

– použite dezinfekciu rúk  pripravenú v chodbe OcÚ

– na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie

– v priestoroch obecného úradu sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné