Slávnosť odovzdania relikvií blahoslavenej sestry Zdenky

Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko.“

citát sestry Zdenky Schellingovej

Nedeľa 23. septembra 2018 bola pre našu farnosť mimoriadna. Počas sv. omše o 10.30 hod. boli v kostole slávnostne odovzdané relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej (rodným menom Cecília). Za blahoslavenú ju vyhlásil sv. otec Ján Pavol II. na sviatok Povýšenia sv. kríža 14. septembra 2003 v Bratislave – Petržalke pri svojej tretej pastoračnej návšteve Slovenska. Sestra Zdenka je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách.

Relikviár osobne priviezli sestričky z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Odovzdali ho nášmu vdp. Ľubošovi Tvrdému, ktorý sa tiež pričinil o to, aby relikvie boli uložené aj v našom kostole.

Sestričky popoludní veriacim priblížili život bl. sestry Zdenky a premietli krátky film o jej celoživotnej púti, o utrpení, väznení i mučení, ktorým si prešla, až po jej blahorečenie.

Text a foto: Eva Pogranová