Spomienka na vojakov padlých v I. svetovej vojne

Pred 100 rokmi 11. novembra 1918 sa skončila I. svetová vojna. Vojna s hroznými následkami v mnohých krajinách, no najmä v mnohých rodinách. Niektorí vojaci mali to šťastie, že sa vrátili domov. Veľa bolo tých, ktorí na bojiskách zanechali to najcennejšie čo mali. Svoj život.

Presne na sté výročie ukončenia tejto vojny sa konala v areáli Kostola sv. Michala Archanjela v Pobedime „Spomienka a uctenie si našich farníkov z Pobedima i Bašoviec, padlých v I. svetovej vojne“. Iniciátorom tejto pietnej spomienky bol vdp. farár Ľuboš Tvrdý, ktorý za farníkov položil veniec k pomníku padlých vojakov, za obec tento akt vykonal starosta obce Martin Lednický. Všetci spoločne – Folklórna skupina Pobedimčan piesňami, kňaz i starosta príhovormi, obyvatelia Pobedima i Bašoviec modlitbou a zaspievaním slovenskej národnej hymny vzdali hold vojakom, ktorí sa z bojov už nikdy nevrátili.

Tridsaťpäť mien mužov z Pobedima i Bašoviec vyrytých na pomníku, nám pripomína hrôzu a útrapy nielen I. svetovej vojny, ale i to, že vojna neprináša nič dobré, naopak – berie nám to najcennejšie.

Česť ich pamiatke.

Text: Eva Pogranová

Foto: Zuzana Pogranová

Fotografie z akcie boli doplnené detailom nápisu na pamätníku, návrhom na text, pamätníka v Assiago v Taliansku, kde padol v matrike uvedený Vojtech Žitnanský a pomníka vojaka Michala Melichera s nápisom.

I. Pastorek