Spomienkové oslavy Slovenského národného povstania

V predvečer štátneho sviatku výročia Slovenského národného povstania dňa 28. augusta 2019 sa uskutočnili pri pamätnej tabuli padlých účastníkov SNP Spomienkové oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. Spomienkovým oslavám predchádzala sv. omša v kostole sv. Michala archanjela za účastníkov Povstania Michala Mikloviča / 1921 – 1945 / a Michala Mikloviča / 1922 – 1944 /,ktorú celebroval vdp. Ľuboš Tvrdý.

V úvode spomienkových osláv zaznela štátna slovenská hymna a báseň v podaní žiačky základnej školy Timey Havrlentovej. Prítomných na oslave privítal starosta obce Martin Lednický, ktorý v príhovore vyzdvihol historický význam Slovenského národného povstania v slovenských dejinách. Priamych účastníkov SNP vo svojom vstupe predstavil Ivan Pastorek so zvýraznením padlých účastníkov protifašistického boja. Po jeho príhovore starosta obce Mgr. Martin Lednický a poslanci obecného zastupiteľstva Ivan Pastorek a Gabriel Havrlent vzdali úctu padlým hrdinom SNP.

Text: Ivan Pastorek

Foto: Eva Pogranová