Stavanie mája 2019

I keď bolo počasie premenlivé tradícia stavania mája sa neprerušila. Kultúrno -spoločenská akcia sa uskutočnila 30. apríla 2019 a samotné postavanie mája si vzali za svoje naši hasiči a to bez mechanizácie. Prítomných privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický a poďakoval hasičom. Kultúrnou časťou stavania mája bolo hudobné vystúpenie Martina Sméřičku a Michala Mareša. Na záver sa prítomní osviežili pohárom vína.

Foto: Eva Pogranová