Stavanie mája 2017

Netradične, z technických príčin 1. mája, sa v tomto roku staval máj na tradičnom mieste pred svadobkou, kde účastníkov akcie privítal starosta obce Mgr. Martin Lednický Program pred a i po postavení mája našimi hasičmi bol v réžii Márie Desátovej, vedúcej folklórneho detského súboru na základnej škole. Aktérmi boli žiaci školy a návštevníkom májovej akcie predviedli vynášanie a symbolické pálenie Moreny, ľudové pranostiky, hlásenia bubeníka a piesne. Program uvádzal bubeník a pri speve výdatne pomáhal Jozef Sýkora. A tak máj bol bez problémov postavený, program zaujal a nechýbal ani pohár vína. Môžeme teda konštatovať, že termín bol síce netradičný, no jarná akcia bola na tradične dobrej úrovni.

I.P.