Stretnutie hasičov na Bradle

Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Trenčín zorganizovala v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom spomienkové stretnutie na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na kopci Bradlo, pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.

Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2018, sa zúčastnilo 50 dobrovoľných hasičských zborov z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj zo Skalice, Senice, Malaciek a zbory z neďalekej českej Moravy. Ako uviedol Jozef Smolinský, predseda Krajskej organizácie DPO Trenčín a zároveň organizátor podujatia, myšlienka zorganizovania tohto podujatia vznikla spontánne po účasti na májovej púti hasičov na počesť sv. Floriána v meste Šaštín-Stráže a po návšteve podujatia k 100. výročiu vzniku ČSR v Brne. Primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva Ušiaková bola organizátorom nápomocná a výsledkom bola nadšená: “Som milo prekvapená, aké množstvo hasičov oslovilo toto podujatie.”

Prítomní vrcholní predstavitelia DPO, na čele s prezidentom Pavlom Ceľúchom, hostia aj stovky dobrovoľných hasičov si spoločnú históriu Slovákov a Čechov uctili slávnostným pochodom a kladením vencov, po ktorom zaznela slovenská i česká hymna. “Stretli sme sa, aby sme si zaspomínali na spoločnú históriu s bratmi Čechmi a 100. výročie od vzniku Československa. Aj týmto krásnym gestom len potvrdzujeme, že dva slovanské národy – Slováci a Česi, majú k sebe blízko aj napriek rozdeleniu spoločného štátu a ani štvrťstoročie samostatného vývoja na tomto fakte nič nezmenilo. Už budúci rok uplynie 100 rokov od náhlej a tragickej smrti osobnosti, ktorá sa veľkými písmenami zapísala do histórie slovenského národa, generála Milana Rastislava Štefánika. Práve jemu vďačíme za to, že 28. októbra 1918 mohla vzniknúť prvá Československá republika,” uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie pamätných medailí jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom, funkcionárom Územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky aj prítomným hosťom.

Za DHZ Pobedim sa zúčastnili členovia:

Martin Piškula – predseda DHZ Pobedim

Martin Vrba – referent mládeže, člen výboru DHZ Pobedim

Silvester Palkovič – člen výboru DHZ Pobedim