Stretnutie jubilantov 2018 I. Foto: Lucia Kameniarová

Dňa 26, októbra 2018 sa uskutočnilo stretnutie jubilantov  V úvode milej slávnosti vystúpili so svojim programom žiaci základnej školy a potom nasledovala oficiálna časť stretnutia, ktorú moderovala Vladimíra Žitnanská.  Slávnostnými prejavmi sa prítomným jubilantom a občanom starších ako 80 rokov ako aj jubilujúcim manželským párom prihovoril starosta obce Mgr. Martin Lednický. Mgr. Ivan Pastorek v tejto časti programu prečítal mená životných jubilantov a manželských párov ktorí ,v tomto roku oslávili striebornú a zlatú svadbu. Po slávnostnom prípitku sa podávala  večera a po nej boli starostom obce odovzdané pamätné listy jubilujúcim manželom. Súčasťou milej slávnosti bol tiež hudobný program skupiny Námaha.

Z akcie prinášame fotografie Lucie Kameniarovej, V ďalšej časti zverejňujeme fotky Evy Pogranovej.

Text: Ivan Pastorek