Slávnosti bratstva na Javorine

Náš detský folklórny súbor Štvorlístok má už premiéru i mimo hraníc obce. Dňa 30. júla 2017 sa predstavil početnému obecenstvu na Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Spolu s detským súborom Hadrláček z Kunovíc mal úvodný program tradičných slávností Slovákov a Čechov. Štvorlístok prezentoval svoje pásmo , ktorý poznajú Pobedmčania z vystúpení a to či už na Stavaní mája, Dni matiek a naposledy na oslavách z príležitosti 70. výročia Folklórne skupiny Pobedimčan. Obecenstvu tak doma ako aj na Javorine sa vystúpenie našich najmenších folkloristov páčilo, ocenilo ich bezprostrednosť a odmenou im bol srdečný potlesk.

Obec na slávnosti reprezentoval starosta obce Mgr. Martin Lednický a v obecenstve boli i niektorí Pobedimčania. Fotografie, doplnené na internete publikovanými fotkami, nám zaslal náš rodák Ing. František Miklovič za čo mu ďakujeme.

I.P.