Svätá omša na začiatku školského roka

IMG_1259aRáno 3. septembra 2014 kroky žiakov ZŠ s MŠ Jána Hollého spolu s pedagogickými i nepedagogickými pracovníkmi smerovali zo školy do Kostola sv. Michala Archanjela v Pobedime. Aj keď slávnostné otvorenie nového školského roka bolo deň predtým, v stredu pokračovalo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý, pričom mu miništrovalo šesť žiakov. Počas kázne sa prihovoril deťom a prostredníctvom dvoch postavičiek z kresleného seriálu – súrodencov poukázal na rôzny prístup k školským povinnostiam. Sestrička robila všetko pre to, aby mohla byť v škole a čo najviac sa učiť. Zato jej braček robil všetko možné, aby nemusel byť vôbec v škole a aby sa nemusel učiť. Dôstojný otec vyjadril presvedčenie, že žiaci nebudú ako braček. Zaželal im veľa chuti do učenia a aj keď sa nie všetkým bude dariť rovnako, mali by mať pevnú vôľu, odhodlanie a vždy cítiť Božiu pomoc  – pomoc Ducha Svätého.

Svätá omša sa skončila udelením požehnania pre všetkých prítomných. Deťom, ktoré ešte neboli na prvom sv. prijímaní, udelil dôstojný pán požehnanie zvlášť a zároveň ich obdaroval sladkou maškrtou. Potom sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi vrátili späť do školy, aby mohli niekoľko nasledujúcich mesiacov sadať do školskej lavice a nadobúdať nové vedomosti.

 

Eva Pogranová

Foto: Eva Pogranová