Sviatok Božieho tela a krvi

Dňa 15. júna 2017 sa konala procesia ako súčasť sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi / Božie telo /. Pri tejto príležitosti  zverejňujeme ako spomienku fotografie z procesie , konanej v Pobedime v roku 1956. Fotografie má v zbierke Mária Kramáriková, rod. Petrášová a za zapožičanie ďakujeme tak jej ako aj E. Pogranovej.

I.P.

Fotografie: viď Fotogaléria