Taktické cvičenie hasičov v škole

Dňa 8.júna 2018 krátko po 10.00 hodine, po zaznení sirény sa začalo súčinnostné cvičenie integrovaného záchranného systému, na ktorom sa zúčastnili Hasičský a záchranný zbor Nové Mesto nad Váhom, DHZO Pobedim a Policajný zbor SR.

Išlo o taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru triedy s následnou evakuáciou žiakov a vyhľadávaním zranených osôb z ohrozeného objektu základnej školy Pobedim.

Prieskumná skupina v zložení šiestich dobrovoľných hasičov a štyroch príslušníkov HaZZ vystrojená dýchacou technikou odstavila v škole elektrický prúd a prívod plynu. Po vytvorení útočných prúdov bolo v budove školy nájdených celkovo 6 zranených osôb, z toho 4 deti a 2 dospelí, ktorí boli postupne vynášaní a vyvádzaní von z objektu.

Na miesto udalosti ako prví dorazili domáci dobrovoľný hasiči z Pobedima, vzápätí sa na miesto dostavila jednotka s Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru /HaZZ/ Nové Mesto nad Váhom a hliadka Policajného zboru SR. Veliteľ zásahu HaZZ vydával pokyny, príslušníci a členovia sa museli nimi riadiť.

Cieľom cvičenia bolo preveriť činnosť a súčinnosť hasičských jednotiek a spoluprácu z policajným zborom a vedením základnej školy, zároveň kontrolovali prenos informácií, overenie teoretických časov, schopnosti rozhodovania veliteľov riadenie zásahu a zdolávanie požiaru.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým čo pomohli zorganizovať Taktické cvičenie: Základnej škole Pobedim, Obci Pobedim, Príslušníkom OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, príslušníkom policajného zboru SR a členom DHZO Pobedim, figurantom /žiaci zo ZŠ Pobedim, pedagogickému dozoru/ a všetkým, ktorý pomohli pri príprave cvičenia.

Martin Piškula  

Dobrovoľný hasičský  zbor obce  Pobedim