Upozornenie Dobrovoľného hasičského zboru Pobedim

UPOZORNENIE DHZ

Vážení občania, Obec Pobedim a Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim Vás chce vyzvať, aby ste dbali na opatrnosť pri narábaní s ohňom. Jarné počasie je pomerne suché a veterné, čiže vytvára priaznivé podmienky na vznik a šírenie požiaru, preto je v tomto období dôležité zabezpečiť protipožiarne opatrenia pri narábaní s ohňom, či doma alebo v prírodnom prostredí. Jarné obdobie je známe plošným vypaľovaním tráv a porastov, ktoré je zakázané! Ak aj spaľujete odpad zo záhrad, konáre a podobne, oheň nenechávajte bez dozoru. Pred odchodom od ohniska ho dôkladne uhaste, aby prípadne vietor oheň opäť nerozdúchal.

Ing. Matej Palkovič, ,tajomník DHZ Pobedim