Uzatvorenie pošty / streda a piatok /

V dňoch 1.7.2020 a 3.7.2020 , t.j. v stredu a piatok bude pošta zatvorená.