Voľby prezidenta SR – vydanie hlasovacieho preukazu

O Z N A M

Obec Pobedim, zastúpená starostom obce Mgr. Martinom Lednickým, v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.pobedim@pobedim.sk

Mgr. Martin Lednický

starosta obce