Vylepovanie predvolebných plagátov

Obec Pobedim, 916 23 Pobedim

Úradný oznam

Obec Pobedim oznamuje, že na vylepovanie predvolebných plagátov sú v zmysle VZN obce Pobedim č. 2/2015 určené štyri plagátové tabule, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve:

– 2 ks vedľa čakárne SAD na Nové Mesto nad Váhom

– 1 ks pri Supermarkete COOP Jednota

– 1 ks pri budove bývalého MNV.

v Pobedime dňa 25.2.2019

Mgr. Martin Lednický

starosta obce