Vynášanie Moreny – 21. marec 2019

Základná škola s materskou školou spolu s pedagógmi školy a starostom obce Mgr. Martinom Lednickým po sprievode obcou vyniesli Morenu a hodili ju do potoka Dubová, čím symbolicky ukončili vládu zimy a privítali jar.

Foto: Eva Pogranová