Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov spojená s fašiangovým posedením

Členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pobedime sa zišli dňa 4. februára 2018 vo Svadobke na výročnej členskej schôdzi. Vedenia schôdze sa zhostila Anna Lednická. Privítala všetkých prítomných a zároveň ospravedlnila predsedu Mgr. Ivana Pastoreka, ktorému zaželala skoré uzdravenie. Náplňou VČS bola správa a zhodnotenie činnosti organizácie v roku 2017 a plán činnosti na rok 2018, ktoré taktiež predniesla Anna Lednická. Ľudmila Pätnická informovala o hospodárení za rok 2017, ako aj o finančnom rozpočte na rok 2018. Ľudmila Miklovičová prečítala správu revíznej komisie a Elena Miklovičová návrh uznesenia. Následne boli všetky dokumenty schválené členskou schôdzou hlasovaním s príslušným uznesením. V diskusii vystúpil starosta obce Mgr. Martin Lednický, ktorý vyzdvihol nezastupiteľné miesto Jednoty dôchodcov v Pobedime. Nielen, že je najpočetnejšou organizáciou v obci s veľmi bohatou činnosťou, ale jej členovia sú zároveň členmi aj iných organizácií.
Po skončení oficiálnej časti schôdze nasledovalo Fašiangové posedenie. Ako býva zvykom, v programe bolo okrem chutnej večere a bohatého občerstvenia i milé prekvapenie v podobe vystúpenia členiek JDS. Tento raz sa zamerali na divadelné vystúpenie. Svojim vlastným spracovaním klasickej rozprávky Mrázik nás voviedli do zimného sveta. Postavy Mrázika, Nastenky, Marfuši a iných vyvolávali zimomriavky no najmä výbuchy smiechu. Okrem hereckých výkonov sa nedali prehliadnuť kostýmy ani javiskové kulisy, za čo patrí tvorcom veľké poďakovanie. Členky sa ešte predstavili ruským tancom v starodávnom ruskom kroji. Na počúvanie i do tanca hrala hudobná skupina a nechýbal ani Jožko Sýkora so svojou harmonikou. Členovia JDS tak znova prežili nezabudnuteľný zážitok z príjemného nedeľného večera.
Text a foto: Eva Pogranová