Výstava o pobedimskom kroji

V budove Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dňa 2. júla 2017 sprístupnená výstava Zbierka fotografií ľudových výšiviek Pobedimský kroj, ktorej autorkou je Eva Pogranová. Organizátorom výstavy o pobedimskom kroji je Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Trenčína, kurátorkou Mgr. Sindy Straková, ktorá tiež výstavu graficky spracovala a odbornou poradkyňou bola Mgr. Mária Priatková.

Panelová výstava dokumentuje a prezentuje pobedimský kroj a to v odevných súčastiach ako i v detailoch. Na fotografiách sú ženské rukávce, zástere, ručníky, čepce  ale i mužské košele, všetko časti kroja na ktorých môžeme vidieť jedinečnú výšivku ľudového kroja v Pobedime. Na výstave, ktorá potrvá do 24. júla 2017, si vďaka fotografiami prezentovaných exponátov, návštevník uvedomí zložitosť a krásu ľudového kroja v našej obci. Autorke výstavy Eve Pogranovej treba poďakovať za úsilie, ktoré vynaložila za autorstvo tohto kultúrneho počinu. Vďaka patrí tiež autorke grafického spracovania, odbornej poradkyni a v neposlednom rade organizátorovi výstavy Oblastnému pracovisku Matice slovenskej v Martine.

Na otvorení výstavy, ktorú navštívili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR , starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý a starosta Bašoviec Ing. Ľubomír Dekan, realizátorom výstavy a osobitne jej autorke Eve Pogranovej poďakoval menom Obce Pobedim starosta obce Mgr. Martin Lednický.

I.P.