Posvätenie oltárneho stola

V kostole sv. Michala archanjela v Pobedime bol v nedeľu dňa 20. januára 2019 posvätený nový oltárny stôl. Oltárny stôl bol v prvej časti posvätený svätenou vodou a potom posvätným olejom – krizmou počas sv. omši, ktorú celebroval a oltár posvätil arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch. Koncelebrantami boli novomestský dekan vdp. Blažej Čaputa a pobedimský rodák kňaz vdp. Jozef Lednický. Pred pomazaním svätým olejom sa odriekali konsekračné modlitby a oltár sa okiadzal kadidlom. Krizmou boli pomazané konsekračné kríže vyryté na piatich miestach vrchnej plochy oltára.

Počas sv. omši v homílii arcibiskup Ján Orosch zdôraznil úlohu oltárneho stola pri sv. omši, uviedol. nezastupiteľnosť chrámu Božieho v živote veriacich a potrebu vážiť si sakrálne diela súčasníkov i minulých generácií. Obetné dary priniesli otcovi arcibiskupovi členovia Folklórnej skupiny Pobedimčan. V závere sv. omše poďakoval správca farnosti vdp. Ľuboš Tvrdý za vysvätenie oltára arcibiskupovi J. Oroschovi a vdp. Jozefovi Lednickému, ktorý oltárny stôl spolu s ambónom kostolu daroval. Jeho šľachetný čin odmenili prítomní veriaci úprimným potleskom.

Posvätenie oltárneho stola bolo pre veriacich farnosti Pobedim vskutku slávnostnou duchovnou udalosťou.

Text: I. Pastorek

Foto: Eva Pogranová

Reportáž o vysviacke oltára je od 1:50 min.

Watch video!