Začiatok školského roka – prijatie prváčikov

Prváčikovia mali 3. septembra 2018 oproti iným žiakom slávnostnejší deň. Po zoznámení sa so svojou triedou i triednou učiteľkou Mgr. Ľubou Gálovou ich čakalo ešte jedno privítanie. V budove Obecného úradu v Pobedime, v obradnej sieni ich spolu s rodičmi čakalo slávnostné privítanie u starostu obce. Po uvítaní moderátorkou celej slávnosti Evou Pogranovou, sa prihovoril prváčikom, ich rodičom, riaditeľke Mgr. Jarmile Pastulovej, zástupkyni riaditeľky Mgr. Jely Košútovej a triednej učiteľke Ľube Gálovej starosta obce Mgr. Martin Lednický. Všetkým zaželal veľa pracovných úspechov, prváčikom radosť z nových vedomostí a rodičom veľa trpezlivosti. Aby si noví školáci zapamätali túto neopakovateľnú chvíľu, od starostu dostali knižku i malú sladkosť. Medzitým sa rodičia podpísali do Pamätnej knihy obce Pobedim. Po ukončení tejto milej slávnosti nasledovalo spoločné fotenie a štrnásť prváčikov spolu s rodičmi sa vrátili do svojich domovov.