Záverečný účet obce – zverejnenie

V časti Samospráva sú zverejnené ekonomické dokumenty a to Záverečný účet obce za rok 2017 a Čerpanie rozpočtu obce k 31. decembru 2017.