Ženy Sokola Pobedim, účastníci sokolského zletu v Gajaroch

V dňoch 1. a 2. júla 2017 sa konal v Gajaroch 1. sokolský zlet Sokolskej únie Slovenska /SÚS/, ktorého sa zúčastnili aj členky našej TJ Sokol Pobedim.

Sokolský zlet vyvrcholil v nedeľu 2. júla 2017 sprievodom cvičencov na štadión a slávnostným ceremoniálom, ktorého hosťom bola i starostka Svetového zväzu sokolstva a starostka Českej obce sokolskej sestra Ing. Hana Moučková. Po príhovoroch a krátkom programe domáceho folklórneho súboru Slnečnica a mažoretiek nasledovalo vystúpenie hromadných a pódiových skladieb. V jednotlivých skladbách sa predstavili deti z okolitých materských škôl, cvičenky z Považskej župy a cvičenky a cvičenci Českej obce sokolskej, ktorí mali medzi sebou najstaršieho aktívneho účastníka vo veku 92 rokov. Záver sokolského zletu patril skladbe „SPOLU“, v ktorej medzi 240 cvičenkami cvičilo aj 13 členiek našej TJ Sokol pod vedením cvičiteľky Jarmily Mašánovej. Táto skladba bude prezentovaná na XVI. všesokolskom zlete v Prahe na budúci rok a bude v nej spoločne cvičiť 576 cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska a z Českej obce sokolskej.

Vladimíra Žitňanská