ZMENA TERMÍNU PREDKLADANIA PONÚK VO VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

Obec Pobedim vyhlasuje:
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Pobedim

Kód ITMS: 312061L757

Dokument ZMENA TERMÍNU PREDKLADANIA PONÚK VO VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK:
1. ZMENA TERMÍNU PREDKLADANIA PONÚK VO VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK (pdf)